English


Алгоритми, реализация!

CERTIF1 – определя сертификата на неор. граф (напр. F1, F2, F3, F4, F7, G9)

Размер: 1 KBDIJKSTRA: Въвежда се само N (броя на възлите на графа, до 36) – графът се генерира от програмата. Определя разстоянията от зададен възел (S=1, МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ В КОДА) до всички останали;

Размер: 633 BEuler~1: Намира Ойлеровия цикъл на неор. граф. Въвежда се името на графа (напр. G9.DAT ) и началния възел;

Размер: 1 KBFLOYD-определя разстоянията между всяка двойка възли на орграф. Въвежда се името на графа (напр. FLOYD4.DAT )

Размер: 513 BIZOGRAN1 – определя 1 изоморфизъм на 2 неор. графа (ако има такъв). Въвеждат се имената на двата графа (напр. А25.DAT и А25А.DAT ), като след всяко име се въвежда началното разбиване на възлите на графа, ако има такова.

Размер: 200 KBMAIN_BFS – извършва обхождане в ширина на неор. граф. Въвежда се името на графа (напр. G9.DAT ) и началния възел;

Размер: 450 BMAIN_DFS – извършва обхождане в дълбочина на неор. граф. Въвежда се името на графа (напр. G9.DAT ) и началния възел;

Размер: 447 B