Автотранс Чолаков


бул.”Източен” 48
секретарка: 032 / 62 72 41
email:
Линии №№ 15, 17, 18, 21, 27, 113 и 222

официален сайт на Автотранс ЧолаковISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-04
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-05
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-06
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-07
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-08
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-09
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-20
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-23
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
24-95
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
24-96
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-89
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-90
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-91
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-93
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-94
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-95
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-96
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-97
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-85
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-86
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-87
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-88
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-89
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-91
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-92
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-93
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-94
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-95
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
43-29
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
56-30
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
56-31
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-12
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-13
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-14
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-15
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-16
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-17
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
91-24
ISUZU CITIPORT
ISUZU CITIPORT
94-92
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-71
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-74
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-75
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-76
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-77
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-78
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-79
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-82
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-83
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-84
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-87
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-89
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-90
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-92
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-93
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-95
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-97
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-98
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
06-99
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
07-02
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-07
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-08
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-09
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-10
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-12
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-14
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-15
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-16
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
33-17
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
45-39
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
45-41
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
45-43
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
45-49
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-02
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-03
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-04
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-05
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-06
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-07
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
58-09
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
67-78
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
67-82
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
67-84
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
67-88
ISUZU NOVO CITI
ISUZU NOVO CITI
67-92