Автотранс Чолаков


бул.”Източен” 48
секретарка: 032 / 62 72 41
email:
Линии №№ 15, 17, 18, 21, 27, 113 и 222

официален сайт на Автотранс ЧолаковISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-04
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-05
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-06
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-07
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-08
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-09
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-20
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
11-23
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
24-95
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
24-96
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-89
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-90
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-91
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-93
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-94
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-95
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-96
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
29-97
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-85
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-86
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-87
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-88
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-89
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-91
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-92
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-93
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-94
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
40-95
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
43-29
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
56-30
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
56-31
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-12
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-13
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-14
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-15
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-16
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
85-17
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
91-24