Автотранс Чолаков


бул.”Източен” 48
секретарка: 032 / 62 72 41
email:
Линии №№ 15, 17, 18, 21, 27, 113 и 222

официален сайт на Автотранс ЧолаковISUZU CITIPORT
ISUZU CITIPORT
94-92