Хеброс Бус


бул.”Македония” 1, автогара “Родопи”

Градски Превози 1 – линии с номера 4, 6, 20 и 37
Телефон за връзка с базата: 032 / 95 39 65

Градски Превози 2 – линии с номера 7, 10, 29 и 99
Телефон за връзка с базата: 032 / 96 69 60

Телефон за връзка с Администрация: 032 / 65 78 11
email:
официален сайт на Хеброс БусBMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
25-86
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
25-90
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
25-91
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
25-92
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-07
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-09
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-14
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-17
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-19
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-22
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-24
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-28
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-32
BMC NEOCITY 9M CNG
BMC NEOCITY 9M CNG
26-33
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-15
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-16
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-17
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-18
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-19
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-20
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-92
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-93
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-94
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-95
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-96
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-97
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-31
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-32
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-33
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-34
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-39
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-40
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-41
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-42
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-43
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-44
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-46
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-47
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-48
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-49
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-50
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-51
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-53
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-54
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
27-69
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
27-71
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
44-57
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
44-58
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
44-60
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
44-63
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
44-65
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
83-32
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
83-34
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
83-35
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
83-36
ISUZU CITIBUS
ISUZU CITIBUS
83-37
OTOKAR SULTAN CITY
OTOKAR SULTAN CITY
41-62
OTOKAR SULTAN CITY
OTOKAR SULTAN CITY
41-63
OTOKAR SULTAN CITY
OTOKAR SULTAN CITY
41-66
OTOKAR SULTAN CITY
OTOKAR SULTAN CITY
41-67
OTOKAR SULTAN CITY
OTOKAR SULTAN CITY
41-69
OTOKAR SULTAN CITY
OTOKAR SULTAN CITY
42-49
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-89
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-91
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-92
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-93
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-95
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-96
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-98
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-01
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-02
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-05
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-07
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-09
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-11
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-13
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-14
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-29
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-30
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-31
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-34
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-35
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-71
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-75
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-76
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-78
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
92-96
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
92-97
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
92-98
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-76
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-77
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-78
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-79
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-80
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-81
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
41-79
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-60
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-61
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-66
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-69
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-70
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-73
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-77
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-79
Temsa MD 9 LE
Temsa MD 9 LE
42-81