Хеброс Бус


бул.”Македония” 1, автогара “Родопи”

Градски Превози 1 – линии с номера 4, 6, и 37
Телефон за връзка с базата: 032 / 95 39 65

Градски Превози 2 – линии с номера 7, 20, 29 и 99
Телефон за връзка с базата: 032 / 96 69 60

Телефон за връзка с Администрация: 032 / 65 78 11
email:
официален сайт на Хеброс БусIRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-15
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-16
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-17
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-18
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-19
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
06-20
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-92
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-93
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-94
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-95
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-96
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
11-97
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-31
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-32
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-33
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-34
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-39
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-40
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-41
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-42
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-43
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-44
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-46
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-47
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-48
IRISBUS  CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-49
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-50
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-51
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-53
IRISBUS CITELIS 12M CNG
IRISBUS CITELIS 12M CNG
25-54