Хеброс Бус


бул.”Македония” 1, автогара “Родопи”

Градски Превози 1 – линии с номера 4, 6, и 37
Телефон за връзка с базата: 032 / 95 39 65

Градски Превози 2 – линии с номера 7, 20, 29 и 99
Телефон за връзка с базата: 032 / 96 69 60

Телефон за връзка с Администрация: 032 / 65 78 11
email:
официален сайт на Хеброс БусOTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-89
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-91
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-92
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-93
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-95
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-96
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
64-98
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-01
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-02
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-05
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-07
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-09
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-11
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-13
OTOKAR Vectio C
OTOKAR Vectio C
85-14