Хеброс Бус


бул.”Македония” 1, автогара “Родопи”

Градски Превози 1 – линии с номера 4, 6, и 37
Телефон за връзка с базата: 032 / 95 39 65

Градски Превози 2 – линии с номера 7, 20, 29 и 99
Телефон за връзка с базата: 032 / 96 69 60

Телефон за връзка с Администрация: 032 / 65 78 11
email:
официален сайт на Хеброс БусTemsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-29
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-30
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-31
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-34
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
32-35
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-71
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-75
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-76
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
44-78
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
92-96
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
92-97
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
92-98
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-76
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-77
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-78
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-79
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-80
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
95-81