Хеброс Бус


бул.”Македония” 1, автогара “Родопи”

Градски Превози 1 – линии с номера 4, 6, и 37
Телефон за връзка с базата: 032 / 95 39 65

Градски Превози 2 – линии с номера 7, 20, 29 и 99
Телефон за връзка с базата: 032 / 96 69 60

Телефон за връзка с Администрация: 032 / 65 78 11
email:
официален сайт на Хеброс БусVDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-83
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-84
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-86
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-87
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-88
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-90
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-91
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-92
VDL Berkhof Ambassador
VDL Berkhof Ambassador
69-94