Автобусни превози


Община Родопи 4109, село Брани поле,
местност „Чиирите“ 020В
тел.: 032/202656 email:
Линии № 1, 9, 11, 12, 25, 26, 44, 66 и 116

„МЕРИТРАНС- 2017″ ЕООД
Линии № 22

„МЕРИТРАНС- 2002″ ЕООД
Линии № 16, 24, 93MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-47
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-48
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-49
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-50
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-53
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-54
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-56
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-57
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-58
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
51-59
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
61-14
MAN NL293 Lion´s City
MAN NL293 Lion´s City
61-17