Автобусни превози


Община Родопи 4109, село Брани поле,
местност „Чиирите“ 020В
тел.: 032/202656 email:
Линии № 1, 9, 11, 12, 25, 26, 44, 66 и 116

„МЕРИТРАНС- 2017″ ЕООД
Линии № 22

„МЕРИТРАНС- 2002″ ЕООД
Линии № 16, 24, 93Mercedes  0 530 CITARO Ü CNG
Mercedes 0 530 CITARO Ü CNG
11-97
Mercedes  0 530 CITARO Ü CNG
Mercedes 0 530 CITARO Ü CNG
12-00
Mercedes  0 530 CITARO Ü CNG
Mercedes 0 530 CITARO Ü CNG
12-01