Автобусни превози


Община Родопи 4109, село Брани поле,
местност „Чиирите“ 020В
тел.: 032/202656 email:
Линии № 1, 9, 11, 12, 25, 26, 44, 66 и 116

„МЕРИТРАНС- 2017″ ЕООД
Линии № 22

„МЕРИТРАНС- 2002″ ЕООД
Линии № 16, 24, 93Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-73
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-74
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-75
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-76
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-78
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-79
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-80
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-81
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-82
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-84
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-85
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
19-36
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
42-45
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
42-47
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
42-48
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
42-49
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
43-75
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
49-24
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
49-27
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
49-29
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
49-31
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
49-32
Temsa Avenue LF12
Temsa Avenue LF12
07-86